• ...
 هزینه های همایش
هزینه شرکت و ارایه مقالات در سایت همایش درج شد.
1395/12/28 ادامه مطلب


 تمدید زمان ارسال مقالات به نهمین همایش ملی آموزش تا 10 اسفند
با توجه به تماس های مکرر پژوهشگران گرامی زمان ارسال مقالات تا 10 اسفند تمدید شد.
1395/12/01 ادامه مطلب


 اطلاعیه مهم
شرکت کنندگان محترم، چنانچه به هر دلیلی تاکنون موفق به تماس با دبیرخانه همایش نشده اید، لطفا با داخلی 2528 تماس حاصل نمایید. با تشکر، دبیر اجرایی
1395/11/26 ادامه مطلب


 تمدید زمان ارسال مقالات
تمدید زمان ارسال مقالات به نهمین همایش ملی آموزش تا اول اسفند
1395/11/14 ادامه مطلب


 حمایت معنوی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و دانشگاه ها (سمت) از همایش
حمایت معنوی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و دانشگاه ها (سمت) از همایش
1395/10/29 ادامه مطلب


 حمایت معنوی دانشگاه فنی حرفه ای از همایش
حمایت معنوی دانشگاه فنی حرفه ای از همایش
1395/10/19 ادامه مطلب


 حمایت معنوی دانشگاه فرهنگیان از همایش
حمایت معنوی دانشگاه فرهنگیان از همایش
1395/10/19 ادامه مطلب


 امکان چاپ مقالات برگزیده همایش در مجله Technical and Vocational Education
امکان چاپ مقالات برگزیده همایش به زبان انگلیسی در مجله Technical and Vocational Education
1395/10/17 ادامه مطلب


 حمایت معنوی دانشگاه آزاد واحد زنجان از همایش
حمایت معنوی دانشگاه آزاد واحد زنجان از همایش
1395/10/16 ادامه مطلب


 حمایت معنوی دانشگاه شهید باهنر کرمان از همایش
حمایت معنوی دانشگاه شهید باهنر کرمان از همایش
1395/10/15 ادامه مطلب


 حمایت معنوی دانشگاه تربیت مدرس از همایش
حمایت معنوی دانشگاه تربیت مدرس از همایش
1395/10/13 ادامه مطلب


 حمایت معنوی دانشگاه شهید چمران اهواز از همایش
حمایت معنوی دانشگاه شهید چمران اهواز از همایش
1395/10/10 ادامه مطلب


 پذیرش چکیده مبسوط (Extended Abstract) در بخش مقالات انگلیسی
امکان ارسال چکیده مبسوط در بخش مقالات به زبان انگلیسی
1395/10/05 ادامه مطلب


 حمایت معنوی دانشگاه شیراز از همایش
حمایت معنوی دانشگاه شیراز از همایش
1395/10/04 ادامه مطلب


 جلسات شورای سیاستگذاری
برگزاری 5 جلسه شورای سیاستگذاری نهمین همایش ملی آموزش طی آبان تا دی 1395
1395/10/04 ادامه مطلب


مجلات علمی پژوهشی
نمایه مقالات

پنجشنبه 03 فروردين ماه 1396

تا همایش ...

041
برگزار کنندگان
حامیان

پوستر همایش