این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

>
.:

امکان چاپ مقالات برگزیده همایش در مجله Technical and Vocational Education

امکان چاپ مقالات برگزیده همایش به زبان انگلیسی در مجله Technical and Vocational Education

 مجله علمی تخصصی Technical and Vocational Education توسط قطب علمی آموزش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی منتشر می شود. این مجله طبق مصوبه کمیته علوم انسانی نشریات وزارت علوم به زبان انگلیسی منتشر میشود و مقالات مرتبط با حوزه ی آموزش فنی حرفه ای را مورد بررسی و انتشار قرار می دهد.
بازگشت1395/10/17