این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

>
.:

تمدید زمان ارسال مقالات

تمدید زمان ارسال مقالات به نهمین همایش ملی آموزش تا اول اسفند

 بدینوسیله به اطلاع پژوهشگران عزیز می رساند با توجه به درخواست های مکرر، زمان ارسال مقاله به نهمین همایش ملی آموزش تا اول اسفند 1395 تمدید گردید.

بازگشت1395/11/14