این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

>
.:

اطلاعیه مهم

شرکت کنندگان محترم، چنانچه به هر دلیلی تاکنون موفق به تماس با دبیرخانه همایش نشده اید،
لطفا با داخلی 2669 یا 2528 تماس حاصل نمایید. همچنین شماره فکس همایش در زیر آمده است:
22970005
با تشکر، دبیر اجرایی

 

بازگشت1395/11/26