این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

>
.:

تمدید زمان ارسال مقالات به نهمین همایش ملی آموزش تا 10 اسفند

با توجه به تماس های مکرر پژوهشگران گرامی زمان ارسال مقالات تا 10 اسفند تمدید شد.

 با توجه به تماس های مکرر پژوهشگران گرامی زمان ارسال مقالات تا 10 اسفند تمدید شد. لازم به ذکر است مدت ارسال مقالات پس از این بازده تمدید نخواهد گردید.

بازگشت1395/12/01