این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

>
.:

زمان اعلام نتایج داوری مقالات

زمان اعلام نتایج داوری مقالات 14 فروردین 1396

بدین وسیله به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند، نتایج داوری مقالات نهمین همایش ملی آموزش روز دوشنبه 14 فروردین 1396 اعلام خواهد شد.


بازگشت1396/01/01