این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

>
.:


از شركت كنندگان محترم در  نهمین همایش ملی آموزش خواهشمند است هزينه هاي مربوطه را به شماره كارت   3467-0014-8370-5859 و يا شماره حساب  214120534 نزد بانك تجارت به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه شهید رجائی واريز فرمايند.


بازگشت1396/01/09