این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

>
.:

اعلام نتایج داوری مقالات نهمین همایش ملی آموزش

اعلام نتایج داوری مقالات نهمین همایش ملی آموزش

 نتایج داوری مقالات نهمین همایش ملی آموزش اعلام شد.

نتایج داوریبازگشت1396/01/14