این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

>
.:


 به اطلاع کلیه شرکت کنندگان می‌رساند برنامه کامل  ارائه مقالات و کارگاه ها روز 10 اردیبهشت در سایت همایش قرار خواهد گرفت.


بازگشت1396/01/20