این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

>
.:

تمدید مهلت ثبت نام در همایش

تمدید مهلت ثبت نام در همایش تا تاریخ 5 اردیبهشت 1396

مهلت ثبت نام در نهمین همایش ملی آموزش تا سه شنبه 5 اردیبهشت ماه 1396 تمدید شد.


بازگشت1396/01/28