این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 1 بهمن 1395
اعلام نتایج داوری مقالات : 14 فروردین 1396
آخرین مهلت ثبت نام در همایش : 
21 فروردین 1396