این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

- روش‌های نوین آموزشی در علوم فنی و مهندسی 
( برق و الکترونیک، مکانیک، معماری، عمران، کامپیوتر و ...)
علوم پایه (فیزیک، ریاضی، شیمی، زیست‌شناسی و ...)
علوم انسانی (آموزش زبان، علوم دینی، و معارف اسلامی، علوم تربیتی، مدیریت و ...)
هنر
تربیت بدنی و علوم ورزشی
-تاثیر جهانی شدن در فرآیند آموزش
-آموزش و خلاقیت
-آموزش و فناوری اطلاعات 
-آموزش و ارزشیابی
-آموزش و کارآفرینی
-آموزش فنی و حرفه‌ای 
-تاثیر عوامل محیطی بر آموزش