این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

صفحه اصلی > کمیته اجرایی
.: کمیته اجرایی

 • دبیر اجرایی همایش: دکتر مجتبی قربانی
 • دکتر فاطمه احمدی
 • دکتر محمد جواد اسلامپور
 • دکتر علیرضا اشرفی
 • دکتر علی زعیم باشی
 • دکتر علیرضا کرمی
 • محیا آق ساق لو
 • محبوبه اسلامپور
 • خدیجه بیات فر
 • شهرزاد تیموری سلطانی
 • مرضیه حسنی
 • مینا رجبی پارسا
 • فرهاد رحیمی مهید
 • شقایق رحمنی
 • علی زالی
 • سمانه زنگی
 • مهین سنقری
 • هادی سیدی
 • داوود شاه گلدی
 • شیرین شکری
 • شبنم فقیه نجفی
 • تورج کتابی
 • شیدا مداح
 • رضا مرادی