این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

صفحه اصلی > سوالات احتمالی
.: سوالات احتمالی

این سوالات توسط اکثر پژوهشگران گرامی طرح شده است که در این جا پاسخی کامل به هر کدام از آن ها داده می شود.

از این که تمامی موارد را به طور دقیق مطالعه می فرمائید متشکریم.

 

- ژورنال های علمی- پژوهشی

1-آیا بعضی مقالات در نشریات علمی و پژوهشی هم به چاپ می رسد؟

پاسخ: تا کنون چند نشریه علمی-پژوهشی در خصوص چاپ مقالات برتر در حوزه فعالیت تخصصی خود اعلام آمادگی کرده اند. مقالات پس از بررسی توسط هیئت تحریریه این نشریات در شماره های مختلف به چاپ خواهد رسید.

2-با توجه به داوری و بررسی مقاله چگونه باید مطلع شویم که مقاله مان در نشریات علمی – پژوهشی چاپ خواهد شد؟

پاسخ: بعد از اتمام کنفرانس مقالات برگزیده با توجه به موضوعات تخصصی جهت بررسی به نشریات مورد توافق ارسال می گردد. نشریات فوق پس از تائید و پذیرش مقالات از طریق اطلاعات ارسال شده توسط دبیرخانه همایش با شما تماس حاصل می نمایند.

3-آیا نحوه پذیرش (ارائه شفاهی، پوستر، چاپ در مجموعه مقالات) تاثیری در چاپ در نشریات را دارد؟

پاسخ: خیر، تمامی مقالاتی که پذیرش شده اند امکان چاپ در نشریات را دارند. ولی در فرایند چاپ مقالاتی که به عنوان برگزیده به این نشریات ارسال می گردند تسهیل بیشتری صورت خواهد گرفت.

4-آیا امکان ارسال مقاله برای قشر کارمندان دولتی وجود دارد؟

پاسخ: بلی، امکان ارسال مقاله برای کارمندان نیز میسر می باشد.

 - سوالات مربوط به گواهینامه ، مقالات و  داوری و سایر سوالات

1-گواهینامه های کنفرانس توسط چه کسانی امضا خواهد شد؟

پاسخ: گواهینامه های کنفرانس توسط دبیر همایش و مدیر قطب علمی آموزش کشور امضا خواهد گردید.

2-حداقل زمان داوری مقالات چند روز می باشد؟

پاسخ: با توجه به حجم مقالات رسیده زمان داوری برنامه ریزی خواهد شد ولی از لحظه پایان زمان ارسال مقالات تقریبا حدود یک ماه این فرایند طول خواهد کشید..

3-آیا بدون مقاله نیز می توان در روز کنفرانس حاضر شد؟

پاسخ: بلی، به صورت بدون مقاله نیز می توانید ثبت نام نمائید.

4-گواهینامه کنفرانس شامل چه متنی می باشد و چند گواهینامه داده می شود؟

پاسخ: گواهینامه پذیرش ، و در صورت حضور در روز کنفرانس گواهینامه حضور تقدیم میگردد.

5-برای این کنفرانس هر فرد اجازه ارسال چند مقاله را دارد و هر مقاله می تواند حداکثر چند نویسنده داشته باشد؟

پاسخ: امکان ارسال 5 مقاله و محدودیتی در تعداد نویسندگان ندارند.

 6. آیا لازم است اصل فیش واریزی را به دبیرخانه همایش ارسال نماییم؟

پاسخ: خیر، کلیه شرکت‌کنندگان می‌بایست پس از واریز وجه مربوطه اسکن فیش واریزی را از طریق پورتال شخصی خود ارسال نمایند و اصل آن‌را در روز همایش به همراه داشته باشند.