این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

صفحه اصلی > دو فصلنامه تربیت اسلامی
.: دو فصلنامه تربیت اسلامی

 دو فصلنامه «تربیت اسلامی» آمادگی خود را برای چاپ مقالات برگزیده همایش پس از داوری اعلام نموده است. محورهای مرتبط با این دو فصلنامه عبارتند از:
 • فلسفة تعلیم و تربیت اسلامی
 • مکتب‌ها و رویکردها در تعلیم و تربیت اسلامی
 • فقه تربیتی
 • مبانی، اصول و روش‌های تعلیم و تربیت اسلامی
 • تاریخ تعلیم و تربیت اسلامی
 • آرا و اندیشه‌های تربیتی متفکران مسلمان
 • علوم تربیتی مانند مدیریت آموزشی، برنامه‌ریزی درسی و آموزشی، روان‌شناسی تربیتی با نگاه اسلامی
 • مباحث تطبیقی
 • حیطه‌ها و ابعاد تعلیم و تربیت در اسلام که تربیت اعتقادی، تربیت عبادی، تربیت اخلاقی، تربیت جنسی، تربیت سیاسی و غیره را شامل می‌شود.
 • روش‌شناسی تحقیق در تربیت اسلامی
 • بررسی جنبه‌های مختلف آموزش و پرورش رسمی با دیدگاه اسلامی