این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

صفحه اصلی > مجله Technical and Vocational Education
.: مجله Technical and Vocational Education

 مجله Technical and Vocational Education توسط قطب علمی آموزش در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی منتشر می شود. این مجله آمادگی خود را برای انتشار مقالات برگزیده همایش پس از داوری اعلام نموده است. محور اصلی این مجله آموزش فنی حرفه ای است.