این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

صفحه اصلی > مجله علمی پژوهشی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی
.: مجله علمی پژوهشی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی

  مجله علمی پژوهشی «پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی» آمادگی خود را برای چاپ مقالات برگزیده همایش پس از داوری اعلام نموده است.

این مجله درتاریخ 20/10/1391 از سوی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با  نام«پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی»، به مدیرمسئولی و سردبیری دکتر احمد احمدی و هیات تحریریه جدید، به اعتبار علمی پژوهشی دست یافت. «پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی» نشریه­ ای دانشگاهی است که با هدف معرفی آخرین یافته ‏های پژوهشگران و صاحب­نظران در حوزه‏ کتاب دانشگاهی منتشر می‏­شود و مقالات آن دستاورد طرحهای پژوهشی، پایان­ نامه ­ها و نقد و بررسی علمی، در حوزه کتاب دانشگاهی است. 

 • محورهای فصلنامه عبارتند از:
 • جایگاه کتاب دانشگاهی در نظام آموزشی،
 • مطالعات مقایسه ­ای کتابهای دانشگاهی با سایر کشورها،
 • مطالعات روان­شناسی کتاب دانشگاهی،
 • معیار و بایسته ­های کتاب دانشگاهی،
 • مبانی تألیف کتاب دانشگاهی،
 • کاربرد نظریه ­های آموزشی در کتاب دانشگاهی،
 • نقد و بررسی کتاب­های دانشگاهی در قالب مقاله علمی پژوهشی،
 • زبان­شناسی کتاب دانشگاهی،
 • جنبه ­های هنری و زیبایی­شناسی کتاب دانشگاهی،
 • حقوق و مالکیت فکری کتاب دانشگاهی،
 • فناوری ­های جدید در تألیف کتاب دانشگاهی،
 • مسائل فنی نشر کتاب دانشگاهی، الگوهای ارزیابی کتاب دانشگاهی،
 • معرفی و ارزیابی علمی-آموزشی آثار مورد استفاده در دانشگاه ­های جهان در حوزۀ علوم انسانی،
 • رابطۀ میان اهداف علمی و فرهنگی و منابع آموزشی دانشگاهی،
 • آسیب ­شناسی شکل و محتوای منابع آموزشی علوم انسانی در دانشگاه­ها،
 • راهکارهای استانداردسازی منابع آموزشی دانشگاهی،
 • مطالعات موردی نیازسنجی در حوزۀ منابع آموزشی دانشگاهی،
 • شاخصه ­های علوم انسانی در تولید منابع آموزشی،
 • تجاری­ سازی آموزش در تولید منابع درسی دانشگاهی،
 • پیوستگی و گسیختگی ­های میان منابع آموزشی دانشگاهی و پیش از دانشگاه،
 • فرآیندهای پژوهشی و رابطۀ آن با تولید محتوای آموزشی،
 • راهکارهای افزایش بازدهی کیفی منابع آموزشی علوم انسانی در دانشگاه­ ها، 
 • بررسی سیر تطوّر و تحول پارادایم ها،
 • جریان ­ها و نظریه ­های علمی در تألیف کتاب دانشگاهی،
 • ترجمه و استفاده از شیوه ­ها و راهبردهای آن در تألیف کتاب دانشگاهی.