این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

صفحه اصلی > هزینه‌های همایش
.: هزینه‌های همایش

 1. هزینه شرکت همراه با مقاله (شفاهی یا پوستر) برای دانشجویان با ارایه کارت دانشجویی  200000 تومان
2. هزینه شرکت همراه با مقاله (شفاهی یا پوستر) برای سایرین  250000 تومان
3. هزینه شرکت بدون ارایه مقاله برای دانشجویان با ارایه کارت دانشجویی  150000 تومان
4. هزینه
شرکت بدون ارایه مقاله برای سایرین  200000 تومان
5. هزینه ارایه هر مقاله
(شفاهی یا پوستر) به جز مقاله پذیرش شده 100000 تومان
6. به ازای هر مقاله یک گواهی همراه با ذکر نام نویسندگان به ترتیب ارایه شده در مقاله صادر میگردد و شرکت کنندگان برای دریافت هر گواهی اضافی میبایست مبلغ 50000 تومان پرداخت نمایند.

7. هزینه شرکت در هر کارگاه 50000 تومان می باشد. 


از شركت كنندگان محترم در نهمین همایش ملی آموزش خواهشمند است هزينه هاي مربوطه را به شماره كارت   3467-0014-8370-5859 و يا شماره حساب  214120534 نزد بانك تجارت به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه شهید رجائی واريز فرمايند.


کلیه شرکت‌کنندگان می‌بایست پس از واریز وجه مربوطه اسکن فیش واریزی را از طریق پورتال شخصی خود ارسال نمایند و اصل آن‌را در روز همایش به همراه داشته باشند.