فلسفه آموزش پرستاری

فلسفه آموزش پرستاری

جامعه­ای که فرهیختگان آن بسیار اندک بودند الان توده­وار دارد وارد جهان فرهنگ می­شود. کنش دانشگاهی دارد به همان نحوی پیش­می­رود که از آن انتظار می­رفت. از دانشگاه به مثابه یک سوژه خیلی انتظارت خواسته شده است. دانشگاه رسالت خود را در ارتباط با توده­ها انجام می­دهد.

  • این راهنمایی ما چکار می کند؟ به کجا راهنمایی می کند؟ طبق چه ضوابط و ملاک هایی راهنمایی می کند؟ خب این مطلب دیگری است که باید راجع به آن فکر کنیم.
  • من که مسن هستم اصلاً در جوانی نمی توانستم تصور کنم این تکنولوژی اطلاعاتی الان را داشته باشیم.
  • در جهان بینی اسلامی دانش، از یک ساختار سلسله مراتبی برخوردار است و درست همان گونه که آدمی ماهیتی دوبعدی دارد، دانش نیز از دو مقوله برخوردار است؛ یعنی علم النقلیه یا فرض عینی (علم وحیانی) و علم العقلیه یا فرض کفایی (علم اکتسابی).
  • این وضعیت نه تنها در مورد دانشگاه ها، بلکه در مورد سیستم مدارس نیز صادق است.
  • پس اساس تکنولوژی را باید در پژوهش برای پیشرفت در ارضای نیازهای اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی دانست ، که با مشارکت موسسات آموزشی انجام می شود .

اصول متعارفه ، اصولي هستند که در همان علم ، اثبات و به کار گرفته مي شوند . علوم تربيتي يک علم کاربردي است و مباني نظري آن توسط علوم ديگر ، به ويژه روانشناسي، به دست مي آيد. مباني نظري آن هم شامل روانشناسي رشد تربيتي است . روانشناسي، تحقيقاتي بين پديده ها انجام مي دهد ( براي مثال ، روابطي بين انگيزه هاي پيشرفت تحصيلي دانش آموز به وجود مي آورد ).

  سورفکتانتها چه نقشی در شامپو دارند؟

تکنولوژی آموزشی

با توجه به اصول اساسی این رویکرد، آموزش زبان به کودکان باید بر اساس روش‌های طبیعی و بهینه‌ترین فرایند یادگیری زبان در کودکان و با توجه به نیازهای روانی و تفاوت‌های فردی آنان صورت گیرد. همچنین، در مواجهه با مشکلات روان شناختی کودکان، نیاز به تحقیق درباره روش‌های آموزش زبان به کودکان با مشکلات روان شناختی وجود دارد. از آنجا که نظام‌‌های آموزش عالی، بخشی از نظام تعلیم و تربیت یک جامعه محسوب می‌شوند، پرداختن به مباحث مربوط به این بخش از منظری فلسفی باید زیرمجموعه فلسفه تعلیم و تربیت قرار داشته باشد. بر این اساس، پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی ـ تاریخی به‌دنبال توصیف ماهیت و ترسیم قلمرو و چارچوب نظری حوزه دانشی «فلسفه آموزش عالی» و تشریح مسائل ویژه این حوزه بوده است. در این‌راستا، ابتدا مجموعه‌ای از مطالعات فلس… «فلسفه آموزش و پرورش» یکی از دانشهای میان‌رشته‌ای است که با دو قلمرو «فلسفه» و «آموزش و پرورش» (یا علوم تربیتی) در ارتباط است و تحصیل آن نیز مستلزم اطلاع قبلی از مبانی و مباحث فلسفه از یک سو و دانستن مبانی دانش‌ آموزش و پرورش از سوی دیگر است.

فلسفه آموزش و پرورش چیست؟

«پیاژه» (Piaget) از مطالعات خود استنتاج نمود که مرحله ی فعالیت رسمی که به هنگام آن توانایی ذهنی به رشد کامل می رسد، صرفا در حدود سن یازده سالگی یا نزدیک سن بلوغ جنسی شروع به شکل گیری می نماید. کتاب «هر آن چه باید بدانم را در مهد کودک آموختم» از این حقیقت حکایت دارد که برای بیشتر ما، صفات اخلاقی شایسته و شخصیت نیکو در پنج سال اول عمرمان شکل گرفته است. متأسفانه، تهیه و تدوین کنندگان دوره های تحصیلی و مطالب درسی ما نتوانسته اند، از یافته های این تحقیقات و استدلالات منطقی در طرح های خود استفاده کنند. بنابراین، دوره های تحصیلی و مطالب درسی غرب در یک مفهوم از دوره های تحصیلی و مطالب درسی اسلامی منسجم تر است. در کشورهای اسلامی حتی اگر محور یا کانونی نیز وجود داشته باشد، همانند وضعیت بیشتر دانشگاه های مالزی، غالبا بر ملاحظات کاربردی استور است تا ملاحظات عقلانی یا مذهبی. شاید تنها استثناء در این میان، دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی است که واحدهایی را بر اساس علوم اسلامی وحیانی به عنوان دروس پایه ارایه می دهد و همه ی دانشجویان اگرچه رشته تخصصی شان اقتصاد، حقوق، مهندسی، آموزش، معماری یا پزشکی باشد، ملزم به گذراندن آن ها هستند.

  آموزش ساخت ربات آموزشگاه فنی

مقدمه ای بر فلسفه آموزش و پرورش

انجام اين کار نيز مستلزم داشتن سه ويژگي عمده است. الف ـ تمايل به گرداوري هرچه بيشتر اطلاعت بمنظور بررسي يک مفهوم يايک موقعيت
ب ـ تمايل و آمادگي براي نفوذ به عمق يک مسئله . ج ـ تمايل به برداشتها , دريافتها و نگاه جديد به مسائل آشنا

تعريف مکتب
”مکتب به گروهي از افراد , به ويژه انديشمندان روشنفکران و هنرمنداني گفته مي شود
که افکار ,آثار و سبک آنها تاثير اجتماعي مشترکي داشته و يا از نظر اعتقادي داراي
وحدت نظر باشند. درک شخصی از فلسفه آموزش عالی از نظر بنده، پرسش از چرایی آموزش عالی است. فلسفه آموزش عالی از ایده دانشگاه، فلسفه وجودی دانشگاه، اهداف، دوره­ها و محتویات، نحوه تولید و توزیع و اثرت برجای گذرانده آموزش عالی پرسش جدی می­کند. اینکه چرا دانشگاه باید وجود داشته باشد به جای اینکه نباشد.