این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

صفحه اصلی > رویکرد نهمین همایش ملی آموزش
.: رویکرد نهمین همایش ملی آموزش

طی هشت سال گذشته «همايش ملي آموزش» به صورت سالانه و مستمر توسط دانشگاه تربیت دبیر شهيد رجائي و قطب علمی آموزش با حمايت نهادها و سازمان های فعال آموزشی و پژوهشی برگزار شده است.

به حول و قوه ی الهی «نهمین همایش ملی آموزش» در اردیبشهت ماه سال 1396 و در هفته آموزش با محوریت پژوهش در آموزش علوم و فنون در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار می گردد. هدف اصلي اين همايش به اشتراک گذاشتن آخرین یافته های محققان عرصه آموزش کشور در سطوح مختلف آموزش های رسمی و غیر رسمی است.

با توجه به اهمیت ویژه ی مقوله ی پژوهش درآموزش از کلیه صاحب نظران، سیاستگزاران، برنامه ریزان و پژوهشگران عرصه آموزش دعوت می شود تا با حضور و مشارکت در این رویداد منحصر به فرد علمی به اهمیت و غنای آن بیافزایند.